Col.laboració amb el Parc Natural

De tot això es desprèn que, pel comportament modèlic dels propietaris de Buda al llarg dels últims 90 anys, el Parc Natural, casualment, ha trobat el millor gestor mediambiental ja que, a diferència del que va succeir al segle passat a d’altres aiguamolls del delta que es van dessecar, els propietaris de l’illa de Buda van voler respectar-los fins el punt que es mantenen intactes des de els orígens de la seva formació.

Les bones relacions que ARGADEL S.A. manté amb el PNDE fan que el nivell de col·laboració entre les dues entitats sigui immillorable la qual cosa explica les facilitats pel desenvolupament de treballs d’investigació i actuacions al territori dirigides a la conservació del hàbitat i de la biodiversitat. Entre els projectes engegats pel PNDE en destaquen els següents:

 • Col·locació de caixes niu per facilitar la cria del Xot (Otus scops).
 • Instauració de noves colònies de cria de la Gavina Corsa (Larus adouinii) a l’illa de Sant Antoni.
 • Censos d’aus i peixos als canals de desguàs i a la pesquera de Vicenç.
 • Control biològic de la plaga de l’arròs del Chilo (Chilo supressalis) amb mitjans de lluita biològica.
 • Estudi del control de la població de la plaga del Cranc Roig (Procambarus clarkii) mitjançant trampes dissenyades a tal fi.
 • Estudi de la migració i hibernada del Picanpall (Emberiza schoeniclus) al delta de l’Ebre.
 • Estudi de la repercussió de les tècniques de conreu dels arrossars sobre la fauna associada (amfibis, rèptils i peixos).
 • Col·locació de nius artificials per induir la cria de l’Áliga Pescadora (Pandion aliaetus) als calaixos de Buda.
 • Disseny i col·locació de caixes niu per ratpenats i estudi de la rara espècie Pipistrellus nathusii.
 • Control de la plaga del lepidòpter Chilo supressalis a través de les poblacions de ratpenats a l’illa de Buda.
 • Estudi dels lepidòpters ropalòcers que actuen como bioindicadors del sistema BMS (Butterfly Monitoring Écheme).
 • Seguiment de les interessants colònies de cria del Capó Reial (Plegadis falcinellus) y la l’Egret Blanc (Egretta alba).

L’interès de ARGADEL S.A. per la conservació de la fauna fa que es mantingui oberta a tot tipus de col·laboracions amb els agents socials dedicats a la conservació de la natura, la qual cosa possibilita un horitzó de prosperitat irrepetible.