Explotació dels recursos naturals

Com ja s’ha dit des de l’any 1924 la família propietària aplica el mateix patró de gestió ambiental. El resultat d’aquest esforç es evident: El valor mediambiental de l’illa de Buda es indiscutible. Es tracta de l’aiguamoll millor conservat de Catalunya i un dels mes importants de Espanya en el que destaca la fauna ornítica que alberga.

Como conseqüència de la reconeguda labor conservacionista dels seus propietaris, l’illa de Buda s’ha transformat en Parc Natural (Decret 332/1986). En setembre de 1987 va ser catalogada pels estats membres de la Unió Europea com zona natural de singular rellevància per la conservació de la avifauna d’acord amb la directiva de las aus. També zona d’especial protecció de les aus (ZEPA, 79/409 CEE). Es va incloure a la llista d’aiguamolls de importància internacional RAMSAR segons resolució del 15 de març de 1993. També forma part del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge (PEIN) segons la llei 12/1985 d·espais naturals protegits, i mes recentment es va incloure a la XARXA NATURA 2000. Darrerament ha estat declarada Reserva de la Biosfera per la UNESCO.

ARGADEL S.A. suporta un cost mediambiental amb el manteniment d’un sistema de reg obsolet per imperatius conservacionistes subscrits pels mateixos propietaris; els danys produïts per la fauna protegida en els cultius; les despeses que origina la gestió de les aigües i el manteniment de les vies de comunicació, carreteres i ponts; la retallada del rendiment de las caceres por exprés desig de la propietat amb el objectiu de disminuir el seu impacte; i las restriccions en el us de pesticides en els cultius posant en perill la pròpia producció, etc…. Tot això suposa para la Societat una disminució considerable dels seus ingressos.